Moduł Ewakuacji

Moduł wspomagania procedury ewakuacyjnej

  • Znaczące przyspieszenie ewidencji Pracowników w punkcie zbornym oraz skrócenie czasu Procedury Ewakuacyjnej.
  • Ewidencja Pracowników z użyciem kart kontroli dostępu.
  • Zdefiniowanie operatorów procedury ewakuacji.
  • Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz LED z informacją o ilości osób w obiekcie, poszczególnych strefach oraz w punkcie zbornym.
  • Funkcjonalność ręcznego zameldowania Pracownika w punkcie zbornym.
  • Informacje o brakujących osobach oraz ich ostatnim położeniu w obiekcie / strefie, która podlega ewakuacji.
  • Analityka i raporty związane z procedurą ewakuacji (zestawienia osobowe, osoby zameldowane w PZ, osoby nieobecne w PZ, czas trwania procedury oraz czas rejestracji Pracowników w PZ).
  • Możliwość integracji z kamerami IP CCTV dla podglądu strefy, w której ostatni raz przebywał Pracownik.
  • Możliwość zastosowania strefowego czytnika dalekiego zasięgu w procesie meldowania w PZ.