Podwyższone Bezpieczeństwo

 • Szyfrowana komunikacja pomiędzy Operatorem a panelem zarządzającym (SSL).
 • Szyfrowana komunikacja komponentami systemu (PGP+SSL).
 • Szyfrowane lokalne bazy danych kontrolerów.
 • Wykorzystanie mechanizmów dynamicznych kodów PIN do zabezpieczenia stref krytycznych lub dodatkowego zabezpieczenia przestarzałych technologii RFID.
 • System detekcji i raportowania anomalii w obszarze Kontroli Dostępu.
 • System detekcji i raportowania ataków na Kontrolery oraz Serwer Centralny.
 • Mechanizmy, uniemożliwiające próby ataków typu brute force na CSN / Card ID.
 • Zaimplementowane mechanizm wysokiej dostępności dla Serwera Centralnego.
 • Możliwość zastosowania redundantnych kontrolerów dla krytycznych przejść.
 • Mechanizmy kontrolne Audit Trail.
 • Procedura Diaster Recovery systemu na podstawie metadanych „rozproszonych” na kontrolerach.