Moduł Audio

  • Odtwarzanie niezależnych komunikatów głosowych po obu stronach przejścia.
  • Powiązanie komunikatów z wybranymi zdarzenia systemu kontroli dostępu (np. informacja o uszkodzonych, zbyt długo otwartych drzwiach czy rozpoczętej ewakuacji).
  • Definicja własnych komunikatów głosowych w języku polskim i angielskim.
  • Możliwość wykorzystania gotowych plików audio.
  • Wykorzystanie komunikatów audio w trybie offline (bez połączenia z Systemem Centralnym).
  • Definicja komunikatów głosowych odtwarzanych na stacji operatora, przy przejściu systemu w jeden ze zdefiniowanych trybów