Moduł Awizacji

 • Ułatwienie oraz skrócenia czasu procesu rejestracji i ewidencji Gości oraz Firm Trzecich
 • Podniesienie bezpieczeństwa oraz automatyzacja kontroli dla kluczowych obszarów, gdzie wymagane są aktualne badania lekarskie / BHP
 • Zwiększenie prestiżu Firmy poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii w procesie awizacji
 • Pełna kontrola obszarów, dla których wydawane są karty dostępowe
 • Usprawnienie przepływów informacyjnych przy rejestracji Kontrahentów i Gości
 • Ścisła kontrola osób trzecich przebywających na terenie organizacji Klienta
 • Elastyczne mechanizmy pozwalające na analitykę i raportowanie
 • Możliwość rozbudowy modułu wraz ze zwiększeniem zapotrzebowania na nowe funkcjonalności Klienta

Korzyści z wdrożenia modułu Awizacji Gości:

 • Wielo – użytkownikowość w obsłudze procesu rejestracji Gości / Kontrahentów
 • Mechanizmy słownikowe, możliwość elastycznego rozbudowania obiektów modułu o własne pola
 • Opcja śledzenia i wyszukiwania Gości/Kontrahentów znajdujących się na obiekcie
 • Rejestracja wstępna kontrahentów/gości
 • Możliwość integracji z modułem Wspomagania Procedury Ewakuacyjnej
 • Możliwość wydawania przepustki dwukrokowo:
 • Rejestracja wniosku przez użytkownika w Systemie IronWave
 • Wydruk wniosku wg zdefiniowanego dla klienta wzorca
 • Zatwierdzenie/ modyfikacja wniosku przez osobę uprawnioną.
 • Wydruk wydanej przepustki wg indywidualnego wzorca szablonu przepustki
 • Możliwość dynamicznej zmiany uprawnień dostępu do pomieszczeń obiektu dla wydanych i aktywnych przepustek
 • Definiowanie niezależnych akcji dla kontrolera w przypadku rozpoznania karty wydanej w ramach przepustki modułu awizacji:
  • Niezależne czasy otwarcia drzwi
  • Komunikaty głosowe przypominające m.in. o konieczności zwrócenia otrzymanej karty tymczasowej lub o zabronionym dostępie do przejść spoza przypisanego wzorca uprawnień.
 • Komunikaty świetlne przypominające m.in. o konieczności zwrócenia otrzymanej karty
  Generowanie zestawień i raportów dotyczących wydanych przepustek:

  • Rejestr zdarzeń dla wskazanej firmy/ gościa (w ramach firmy)
  • Stan gości w pomieszczeniach w obiekcie
  • Rejestr dat wejść i wyjść do obiektu
 • Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne, wspomagająca proces awizacji i kontroli Gości i Kontrahentów