Integracja HR

  • Interfejsy w obszarze HR ze Zintegrowanymi Systemami Zarządzania: IFS Application Systems oraz UNIT4 Teta.
  • Automatyzacja aktualizacji kartotek pracowniczych w systemie kontroli dostępu.
  • Odwzorowanie struktury organizacyjnej w systemie kontroli dostępu.
  • Mechanizmy budowania automatycznych przepływów, związanych z „cyklem życia Pracownika w Organizacji”.
  • Mechanizmy uprawnień i reguł kontroli „podążających” za Pracownikiem.
  • Obsługa harmonogramów czasu pracy, urlopów, zwolnień, zastępstw i budowa reguł kontroli dostępu w oparciu o nie.
  • System raportowania i analityki w obszarach elektronicznej ewidencji czasu pracy, elektronicznej listy obecności i spóźnień.
  • Eliminacja różnic pomiędzy danymi w systemie HR a kontroli dostępu.