Moduł CCTV/RTSP

  • Korelacja zdarzeń systemu kontroli dostępu ze zrzutami z kamer.
  • Integracja na poziomie protokołu RTSP (niezależna od zastosowanych kamer IP, czy też rozwiązań CCTV.
  • Integracja podglądu na żywo z kamery z mechanizmem przejścia dozorowanego
  • Buforowanie zapisu z kamery na kontrolerze dla punktów wyniesionych z utrudnionym dostępem sieciowym.
  • Możliwość zastosowania modułu wideo IronWave dla detekcji ruchu dla kamer nie posiadających tego modułu.
  • Konfigurowalny offset czasowy dla zrzutów z kamery per zdarzenie.
  • Wykorzystanie zapasowych kanałów kamer IP do integracji z systemem IronWave
  • Mechanizm rozpoznawania tablic rejestracyjnych (LPR Licence Plate Recognition), powiązany z funkcjonalnościami kontroli dostępu w oparciu o integracje ze standardowymi kamerami IP
  • Wykorzystanie kamer telewizji przemysłowej do autoryzacji w oparciu o kody QR.