Kontrola Dostępu

 • Obsługa standardów kart i czytników niskiej częstotliwości (125 kHZ): Unique, Indala, HID Prox
 • Obsługa standardów kart i czytników wysokiej częstotliwości (13,56 Mhz): Mifare Ultralight, Mifare Classic 1k,2k,4k, Mifare Desfire EV1, EV2, iClass SE/Elite
 • Obsługa czytników dalekiego zasięgu UHF (~900Mhz USA i Europa) i tagów: EPC GEN1 , EPC GEN2, EPC GEN 2 v2.
 • Obsługa do 6 czytników per kontroler (możliwość rozbudowy do 48 per kontroler)
 • Obsługa do 6 wejść/wyjść logicznych per kontroler (możliwość rozbudowy do 48 per kontroler).
 • Rejestr 11 000 000 zdarzeń oraz 500 000 kart/reguł dostępowych w pamięci wewnętrznej kontrolera.
 • Max ilość kontrolerów / per magistrala: 65 025
 • Max ilość transakcji na godzinę obsługiwanych przez kontrolery: 72 000 – 108 000
 • Zmiana sposobu sygnalizacji czytników kontroli dostępu w zależności od zdarzenia.
 • Zmiana sposobu wysterowania przekaźników w zależności od zdarzenia.
 • Elastyczność w wysterowaniu dowolnej kombinacji na module IO.
 • Elastyczny system budowy wzorców uprawnień oraz uprawnień indywidualnych..
 • Elastyczny mechanizm definiowania akcji podejmowanych przez kontroler w oparciu o zdarzenia.
 • Możliwość implementacji mechanizmów śluzowych pomiędzy kontrolerami rozproszonymi geograficznie.
 • Mechanizmy lokalnego oraz globalnego antipassback’u bez konieczności komunikacji z Systemem Centralnym.
 • Definicja i obsługa funkcji pinu pod napadem dla Pracowników / możliwość implementacji cichego alarmu oraz powiadomień SMS.
 • System monitoringu i raportowania parametrów kontrolerów.
 • Funkcjonalności obsługi przejścia dozorowanego.
 • Obsługa komisyjnego otwarcia pomieszczenia / strefy.
 • Obsługa ścieżek jednorazowych.
 • Detekcja uszkodzonych drzwi, próby wyważenia czy zbyt szybkiej próby przejścia pomiędzy strefami.
 • Elastyczne i nielimitowane harmonogramy reguł dostępu czasowego do stref.
 • Harmonogramy wysterowania przekaźników oraz dostępności czytników.