Ergonomia i Zarządzanie

  • Dostęp do systemu z przeglądarki internetowej z dowolnego urządzenia.
  • Łatwy i intuicyjny interfejs.
  • Dostosowanie listy funkcjonalności do roli operatora systemu.
  • Możliwość elastycznego definiowania własnych pól oraz słowników.
  • Mechanizmy umożliwiające tworzenie szablonów dla wydruku dokumentów systemowych (np. wydruk kart, raporty spóźnień, nieobecności).
  • Szybkie i łatwe wyszukiwanie informacji / redefinicja kryteriów wyszukiwania.
  • Łatwość zarządzania użytkownikami, poziomami uprawnień oraz rolami.
  • Self Service Portal.
  • Graficzna prezentacja harmonogramów czasu pracy i reguł dostępu czasowego.
  • Wizualizacje z bieżącą informacją o zdarzeniach i stanie poszczególnych przejść.