Moduł MS Active Directory

  • Odwzorowanie struktury organizacyjnej Firmy na podstawie kontenerów usług katalogowych Microsoft Active Directory
  • Import pracowników z serwera usług katalogowych.
  • Import użytkowników systemowych z serwera usług katalogowych.
  • Funkcjonalność umożliwiająca automatyczne blokowanie konta po opuszczeniu Pracownika Firmy i jego ponowne aktywowanie, kiedy powraca do Firmy.
  • Możliwość integracji funkcji rezerwacji sal konferencyjnych z regułami dostępowymi i harmonogramami dostępu czasowego w systemie KD (tylko Pracownik, który zarezerwował salę oraz zaproszone przez niego osoby w określonym czasie mają dostęp regulowany systemem KD)
  • Funkcjonalność automatycznego odwoływania rezerwacji dla sal konferencyjnych
  • Wykorzystanie informacji w MS Active Directory równoważnie z danymi importowanymi z modułu HR w systemie ERP.